Naturligt Rent Städ & Entreprenad i Stockholm AB är ett serviceföretag grundat av Mathias Gavatin, Björn Lundgren och Aria Zargarian och fokuserar på att uppfylla sina kunders behov oavsett vad som än krävs

Sverige ligger efter i många aspekter av service om man jämför med den globala servicemarknaden, bl.a. inom kundhantering och extra värdeskapande aktiviteter. Vi anser att fler företag kan göra större skillnad och vill bevisa det genom att själva träda in i servicebranschen och visa hur man verkligen sätter kunden och miljön i fokus.

Genom att alltid ha ett hållbarhetsperspektiv kommer vi tillsammans med kunden kunna ta långsiktiga beslut som kommer förbättra båda parters verksamheter.